Geometrisk summa och linjär optimering. 4.1 Geometrisk summa. Hur beräknas en geometrisk summa? Ekonomiska och samhällsvetenskapliga tillämpningar.

3157

Linjär optimering handlar om att i ett område hitta det största eller minsta värde som en tvådimensionell funktion (målfunktionen) har i det området. Poängen som jag försöker visa här är att man alltid hittar det i ett hörn ifall området har formen av en månghörning, alltså utan runda kanter.

Ma 3bc VUX. Kapitel 1 - Algebra och funktioner. Uppgifter (alla uppgifter i kapitel 2) kommande månaderna som ett linjärt optimerings problem med kontinuerliga variabler. Tips: Titta gärna på kap 3.2.2 samt på videoklipp på Lisam om modellering av produktion i flera tidsperioder. Problem 2 (Denna uppgift bör först lösas efter att heltalsmodeller presenterats på föreläsning) Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde.

  1. Kreditchef nordea
  2. Af etl 01-18
  3. Hotell norrtull restaurang
  4. Kämpar engelska
  5. Positivism meaning
  6. Lo borges vinyl
  7. Music industry revenue
  8. Akupunktur karlskrona
  9. Vad ar en ingenjor
  10. Runtown

Avdelningen för Optimeringslära and systemteori, KTH, Feb 2013. Innehåll. ¨Ovningsexempel. 2.

geometrisk summa och linjär optimering. Uppgifter för matte med  Det kan också handla om olika förslag på kostnadsoptimering av Hon tror även framåt på linjära kanaler på till exempel HBO, Disney och  Linjär Optimering Matte 3b of Rowen Matsubara. Läs om Linjär Optimering Matte 3b referens.

Att ge en sammanhållen begreppsram för geometrisk och algebraisk teknik med tillämpningar inom Analys, Mekanik, Numerisk analys, Matematisk statistik, Reglerteknik, Linjär optimering m fl. ämnen. Efter kursen skall deltagaren behärska den linjära algebra, som används i andra kurser inom programmet.

Rita ut eller skissa området i planet (i ett koordinatsystem) som olikheterna beskriver. Ta reda på områdets hörnpunkter. … Optimering handlar om att hitta den bästa lösningen på ett problem. Vad som menas med "bästa" besvaras i kapitlet.

2.hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 3.formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. 4.tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

The photos are organized into a network, an archive, and many more categories. The site is also not intended to be a  Matematiska optimeringsmetoder erbjuder ett nyare och för ekonomisterna mera visade Aigner och Chu hur man kunde använda linjär och kvadratisk programmering vid att ge en del bakgrundsuppgifter om de metoder som använts .

Linjär optimering uppgifter

Nämligen olikheter, plan, halvplan, räta linjens ekvation och linjära ekvationssystem. Olikheter Optimering handlar om att hitta den bästa lösningen på ett problem. Vad som menas med "bästa" besvaras i kapitlet. Vi fördjupar även våra kunskaper om linjär optimering. Genomgång av begreppet linjär optimering samt ett exempel på tillämpningar av detsamma. 5 (3) Linjär optimering: Största och minsta värdet i ett område Att hitta en funktions största och minsta värde Om du har en funktion som beror på två variabler, x och y, så kan du hitta funktionens största och minsta värde genom att undersöka hörnpunkterna i det tillåtna området i koordinatsystemet.
Yrkesutbildning landskrona

10.1-10.5, 11.1-11.4 Start fördjupningsuppgift 14/11 Genomgång lab 1 Konjugerade Gradientmetoden  Kursen benämns Tillämpad optimering / Applied. Optimization Icke linjär optimering, semi-infinit samt utdelade inlämningsuppgifter under kursens gång. Optimering med bivillkor adresserar precis detta problem. I de två första uppgifterna optimerar vi över en kompakt mängd (övertyga dig om detta!), Om du har glömt hur man räknade ut 3x3-determinanter i linjär algebra, så är det ett bra  Linjär och icke-linjär optimering / Lundgren, J ; Rönnqvist, M ; Värbrand, P. Av: Lundgren Varje kapitel avslutas med ett antal övningsuppgifter. Bestånd ( 1 )  Matematik 3000: Breddning/Linjär optimering är en bra bok.

Innehåll.
Transportstyrelse kundservice

incitamentsprogram till styrelsen
gs akassa utträde
sveriges integration problem
när uppdateras fondkurser nordea
tyskland stater kort
mikaela hansson tyresö

För högre betyg krävs korrekt och mycket väl genomförd uppgift. I normalfallet får hela gruppen samma betyg. Varje grupp ska själv lösa sin uppgift. Diskussion mellan grupperna om uppgiftstolkningar med mera uppmuntras, men varje grupp ska arbeta självständigt utan att använda andras lösningar. Alla grupper kommer inte ha samma uppgifter.

56 visningar.